Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
home
 → Activities 2023 → EIT Food InfraBooster GEA
iduzel: 73217
idvazba: 89581
šablona: stranka
čas: 20.7.2024 09:05:23
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 73217
idvazba: 89581
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'eitfoodhub.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/activities-2023/infrabooster-gea'
iduzel: 73217
path: 8549/43991/43992/43998/68241/73217
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

EIT Food InfraBooster GEA

 ◳ GEA 2023 banner 1 (png) → (šířka 215px)

 

EIT Food InfraBooster GEA (Government Executive Academy) je školící program pro zástupce veřejného sektoru, který pomáhá prohlubovat porozumění výzkumu zaměřenému na společenské mise, efektivnímu přenosu znalostí a tvorbě politik s cílem pomoci řešit společenské výzvy v celé Evropě. Akademie také nabízí budování kapacit a podporu pro využívání výzkumných infrastruktur, s cílem posílit spolupráci mezi vědou a průmyslem na regionální a národní úrovni.

  

Akademie InfraBooster GEA je určena pro účastníky zastupující regionální a národní instituce, které se podílejí na tvorbě, implementaci a/nebo monitorování výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci (RIS3) a/nebo inovačních politik.

  

Uchazeči by měli disponovat znalostmi a zkušenostmi v oblasti rozvoje veřejné politiky na regionální nebo celostátní úrovni a dále prokázat podnikatelský přístup k řešení problémů a ochotu sdílet znalosti s ostatními účastníky Akademie.

Program, který zahrnuje prezentace, diskuse, případové studie a individuální a týmovou práci., je zdarma, proběhne v angličtině, formou ON-LINE školení, a je rozložen do dvou dnů -  13. a 20.11.2023.

 

OSNOVA KURZU:

  • Výzkum a inovace zaměřené na mise: úvod do koncepce výzkumu a inovací zaměřených na řešení konkrétních společenských výzev; vysvětlení jejich významu při řešení naléhavých problémů a podpoře udržitelného rozvoje na základě výzkumu Eurostatu.
  • Využití výzkumných infrastruktur (RI) pro přenos znalostí: přenos znalostí prostřednictvím RI; přenos technologií, spin-off, smluvní výzkum a vývoj, analytické služby a vzdělávání a možnosti získávání finančních prostředků z komerčního přístupu k RI; cílové skupiny pro přenos znalostí.
  • Odhalení „skryté / spící krásy“ výzkumných infrastruktur - výzkumné infrastruktury vědeckých organizací, které otevírají příležitosti pro průmyslovou spolupráci a generování příjmů: výhody, omezení a rizika; kritéria pro výběr výzkumných infrastruktur: identifikovatelné, relevantní a konkurenceschopné; strategie pro probuzení "skryté / spící krásy".

 

Více informací najdete na stránkách Akademie:  https://www.eitfood.eu/projects/infrabooster/gea

  

V případě Vašeho zájmu o účast se registrujte co nejdříve, nejpozději do 16.10.2023 zde.

Updated: 21.9.2023 10:13, Author: Edita Ryšlavá

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version