Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
home
 → Activities 2023 → Úspěšné zapojení českých start-upů, výzkumných organizací, studentů a inovátorů do programů EIT Food
iduzel: 68291
idvazba: 82768
šablona: stranka
čas: 20.7.2024 08:29:28
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 68291
idvazba: 82768
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'eitfoodhub.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/activities-2023/uspesne-ceske-zapojeni-do-projektu-eit-food'
iduzel: 68291
path: 8549/43991/43992/43998/68241/68291
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úspěšné zapojení českých start-upů, výzkumných organizací, studentů a inovátorů do programů EIT Food

Programy, které EIT Food Hub nabízí, lze zařadit do 4 pilířů zaměřených na podporu vzdělávání, inovací, podnikavosti a zapojení veřejnosti. Od roku 2021 se aktivity EIT Food soustředí na 6 základních oblastí – diverzifikaci proteinů, udržitelné zemědělství, personalizovanou výživu, udržitelnou akvakulturu, digitální sledovatelnost, cirkulární potravinové systémy. Všemi oblastmi se pak prolíná digitální transformace potravinového systému, a zacílení na konzumenty. Veškeré programy nabízené EIT Food jsou uvedené zde.

 

Od zahájení aktivit EIT Food Hub v Česku proběhla celá řada zajímavých programů a soutěží pro studenty, začínající podnikatele, inovátory a start-upy v různé fázi rozvoje, do kterých se zapojily stovky účastníků. Shrnutí těch nejvýznamnějších aktivit od roku 2020 je uvedeno níže.

 

Úspěšné projekty a účast v programech zaměřených na podporu inovací a podnikavosti:

 

 ◳ VSCHT Pod YT 004 (png) → (šířka 215px)

 Podcast s jedním ze zakladatelů Thermosolar HiveTM můžete shlédnout zde. Jan Rája, spoluzakladatel firmy, zde říká, že … soutěže nám mnohé daly, a to i tím, co nabízejí. V EIT Food Innovation Prize bylo mnoho příležitostí pro diskuse i s mentory a s celou řadou zajímavých osobností. Dále je zajímavé, co se účastníci dozvědí od hodnotící komise, zpětná vazba je něco, co start-up do budoucna posune. Takže nejde tam o výhru samotnou, která byla někdy i finanční, což se start-upu vždycky hodí, ale je to i o těchto dalších benefitech, které účast v soutěžích přináší. A perfektivním benefitem je pak i viditelnost a úspěchy, které také něco znamenají např. pro investory…

 

 • Další úspěšnou firmou je Ullmanna, která se svým „robotickým řádkovým plečkovacím strojem využívajícím umělou inteligenci“ získala v roce 2021 možnost testovat svou technologii s evropskými farmáři v rámci programu Test Farms, který je zaměřený na podporu technologických zemědělských start-upů. Ullmanna byla také vybrána do programu EIT Food Accelerator Network 2022, který spojuje agropotravinářské start-upy s předními partnery, korporacemi a výzkumnými institucemi v tomto odvětví a nabízí možnost pilotovat své technologie, získat investici nebo nové zákazníky.

 • V roce 2022 se úspěšně zapojili do programu Test Farms další start-upy, CZ, který se zabývá výrobou a využitím biouhlu jako jednoho z nástrojů udržitelného rozvoje, a Plant.id, který se zabývá identifikací rostlin a chorob rostlin pomocí strojového učení.
 • Programu Seedbed pro výzkumníky, vědce a podnikatele, jehož cílem je validace inovativních nápadů, tak, aby byly schopny vstoupit na trh, se v roce 2022 účastnil AGRICEPTION, který se specializuje na budování systémů počítačového vidění pro využití v zemědělství.

 • Do programu TeamUp, který je zaměřený a propojování účastníků s agropotravinářskými řešeními, s cílem vytvořit schopné společnosti, byl v roce 2021 vybrán Farmario, který vyvíjí a vyrábí hotové kontejnerové farmy pro hydroponii a vertikální zemědělství zaměřené na udržitelné automatizované lokální farmy.

 ◳ Obr EWA (jpg) → (šířka 215px)

 • Úspěšný je i vzdělávací program Empowering Women in Agrifood (EWA), zaměřený na podporu žen podnikatelek – farmářek, který se konal v Česku v letech 2020 a 2022 a byl organizovaný cats2cats. V rámci tohoto programu probíhal každý rok mentoring a bussiness coaching pro 10 vybraných žen podnikatelek. Vítězkou v národním programu se v roce 2020 stala Květinová farma Pod Smrkem se svým nástrojem ProSoilBlocker, ručním sadbovacím nástrojem pro pěstování zeleniny, květin a bylin; v roce 2022 se na druhém místě umístil projekt Farma Hana Součková a vítězem se stal projekt Živý uhlík, což doplněk krmiva, který má zvířatům pomoci s trávením, a především s prevencí proti onemocněním trávicího traktu. Podcast se zakladatelkou projektu Živý uhlík si můžete poslechnout zde, záznam z finále soutěže je k dispozici zde.

 • Neméně zajímavým programem je Challenge Labs, zaměřený na řešení definovaných problémů v potravinářství a zapojení týmů, tvořených inovátory, účastníky z různých odvětví průmyslu, akademické sféry, start-upů a studentů, který v Česku již druhým rokem organizuje Impact Hub Praha ve spolupráci s VŠCHT Praha. V roce 2021 byl tento program organizován ve spolupráci s Nestlé, na téma uhlíkově neutrálních potravin. Výhercem se stal tým, který zpracoval hodnocení životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA). V roce 2022 se do programu zapojila firma UGO s tématem záchrany bioodpadu ze salaterií. Vítězem finále se stal tým Waste NoUGO s projektem Ugulky, kuličkami ze směsi zkompostovaného bioodpadu a semínek. O průběhu soutěže se více dozvíte na stránkách organizátora zde, zajímavé detaily k jednotlivým projektům a hodnocení soutěže zakladatelem společnosti UGO zde.

 

 • RIS Fellowships a Talents pro studenty vysokých škol všech studijních cyklů, kterého se každoročně účastní asi dvě desítky studentů. Také zde byli zástupci českých studentů mezi úspěšnými absolventy a prosadili se v náročném výběrovém řízení mezi svými evropskými kolegy. Podcasty s absolventy tohoto programu je možné shlédnout zde.

 ◳ Jiri Zhor (jpg) → (šířka 215px)Jiří Zhoř, absolvent programu RIS Fellowships, u kterého proběhla stáž on-line ve výzkumném ústavu ve Španělsku (Institute of Molecular and Cellular Biology of Plants, Valencia), říká …přijímací řízení nebylo úplně jednoduché…stáž mi hodně pomohla v tom, aby náš start-up rostutu, který vznikl před stáží a je zaměřený na vertikální zemědělství a hydroponii, dostal nějaké vědecké know-how…i když stáž proběhla on-line, oceňuji, že můj vedoucí byl výborný, dokázal podpořit v covidové době, kdy to bylo těžké v Česku i ve Španělsku, dokázal nabídnout kontakty, kontrolovat moji práci, poradit a pomoct, což je benefit, který si určitě odnesu…oproti jiným programům zaměřeným na studium v zahraničí je finanční podpora ze strany EIT Food opravdu velká, pokryje veškeré mé náklady a možná i něco zbyde, což je pro každého studenta určitě velké plus…jsem rád, že jsem byl jedním z těch, které EIT Food podpořilo…rada pro budoucí účastníky – skutečný zájem, znalost angličtiny, a nebát se přihlásit…

 ◳ VSCHT Pod YT 003 (png) → (šířka 215px)Tereza Jaegerová, absolventka stejného programu, která se zúčastnila stáže ve výzkumném ústavu v Portugalsku (International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga), říká …připravit se na výběrové řízení úplně nejde, je potřeba natočit minutové video a rozhodnout se, co o sobě chci říct, dále projít dvěma testy a skupinovou prací, kde se hodnotí i práce v týmu… v posledním kole jsem byla vybraná přímo výzkumnou organizací ….zkušenost se spoluprací mezi týmy je jiná než na VŠCHT… finanční podpora od EIT Food je mnohem lepší v porovnání s ostatními studijními programy…

 

 • Workshopy pro studenty, které jsou organizované ve spolupráci s Poradenským a kariérním centrem VŠCHT Praha. V roce 2022 se např. jednalo o sérii akcí, jejichž souhrnným tématem byly „Užitečné tipy pro kariérní úspěch a dosažení cílů“. Zajímavé pro účastníky jsou i školící aktivity typu Design Thinking, které jsou zaměřené na rozvoj inovativního přístupu a podnikatelských dovedností.
 • EIT Food Hub dále spolu-organizuje celou řadu workshopů, seminářů, konferencí pro podporu vzdělávání, inovací nebo podnikavosti v oblastech klíčových zájmů EIT Food.

 ◳ EITFGEA2022_5th-Edition_infographics_1 (jpg) → (šířka 215px)

 

 • EIT Food ve spolupráci s platformou FutureLearn vytváří také Massive Online Open Courses nabízené v různých oblastech pro všechny zájemce zdarma.

 

 • Specifickou aktivitou v oblasti vzdělávání je zapojení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) do programu na podporu výuky o zdravém stravování pro žáky základních škol. Výstupem zapojení do projektu EIT Food jsou materiály pro učitele na téma „Jezte zdravě, abyste byli zdraví“, které jsou dostupné zde.

 • Na tento projekt navazuje SZÚ účastí v EIT Food Youth Mission, kde dříve připravené výukové materiály představují jednu z nabízených výukových lekcí. Testování na úrovni Česka stále probíhá. SZÚ hledá učitele se zájmem o účast na pilotním testování nových výukových materiálů zaměřených na zdravou a udržitelnou stravu, potravinářství a technologie v něm, i zemědělství a cirkulární ekonomiku.

 

 • Na spolupráci s veřejností se zaměřuje program RIS Consumer Engagement Labs, který přímo zapojuje konzumenty do inovace potravinářských výrobků pro cílové spotřebitelské skupiny (např. seniory). V roce 2020 proběhla v Česku série on-line workshopů organizovaných EIT Food Hub se seniory, kteří se zaměřili na spoluvytváření doplňku stravy pro seniorskou skupinu spotřebitelů. Tento produkt poté firma BIOCEN Laboratories připravila pro vstup na trh.

 • Další firmou zapojenou do tohoto programu, která již čerpala ze souboru různých návrhů, které vzešly z předchozích ko-kreativních worskhopů, byla firma ŠUFÁNEK. Zakladatelé firmy říkají: …Díky naší účasti v programu EIT Food jsme mohli představit inovativní produkt v podobě jemné a nutričně bohaté mandlové kaše pro seniory a osoby s problémy s dutinou ústní. Mandlová kaše se také stala naším prvním produktem s přidaným rostlinným proteinem, což je jistě zkušenost, kterou můžeme zohlednit při vývoji našich dalších produktů. S kaší jsme automaticky získali možnost proniknout do nového segmentu trhu cíleného na pro nás dosud neznámou věkovou skupinu 65+ a blíže se seznámit s jejím potenciálem. Jako takový nás projekt EIT Food určitě přiměl podívat se na naši produktovou řadu šířeji a zamyslet se nad rozmanitostí potřeb našich potenciálních zákazník. O našem zapojení do projektu jsme také napsali článek na blogu, který si můžete přečíst zde.

 

 • Pokud má Evropa splnit své cíle v oblasti změny klimatu, potravinové bezpečnosti, ochrany zemědělské půdu a vybudování zdravějšího a udržitelnějšího potravinového systému, je důležité přejít i na udržitelnější způsoby farmaření. EIT Food v reakci na tyto potřeby spustil program zaměřený na podporu regenerativního zemědělství (Regenerative Agriculture Revolution), kam se v roce 2022 zapojil CARBONEG se vzdělávacím programem pro zemědělce a zástupce zemědělských podniků zaměřeným na přípravu na přechod na konzervační a rehabilitační přístup k zemědělským systémům.
Updated: 12.1.2023 12:45, Author: Edita Ryšlavá

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.